Co je to „pozitivní seznam“?

Chov živočichů v současnosti u nás i ve většině zemí EU není jako celek omezen. Pouze chov

určitých druhů může být regulován či dokonce zakázán z ochranářských, zdravotních či jiných
důvodů. Jde o tzv. negativní seznamy, které jsou různé v každé zemi. Platí tedy, že každý
chovatel si může pořídit do svého chovu libovolného živočicha, pokud není uveden na
negativním seznamu. Zvířata uvedená na takovém seznamu je zakázáno chovat,
rozmnožovat a prodávat. Ten, kdo si zvíře ze seznamu pořídil ještě před jeho zařazením na
tento seznam, může zvíře nechat ve svém chovu dožít. V České republice platí tento režim
také. Na našem negativním seznamu jsou uvedeny vyjmenované druhy invazní, kožešinová
zvířata, některé šelmy, hlodavci, ptáci, obojživelníci i hadi. Na tzv. nebezpečná zvířata se
vztahují navíc specifické požadavky na jejich chovná zařízení. Zařazení druhů na negativní
seznamy je vždy dobře odborně zdůvodněno.
Skupina aktivistů z několika západních zemí však nyní prosazuje zavedení tzv. pozitivních
seznamů, jednotných v celé EU. Pozitivní seznam znamená, že je povoleno chovat pouze
několik desítek vyjmenovaných, „bezproblémových“ druhů živočichů – zatímco chov téměř
všech druhů je v podstatě zakázán. Navrhovatelé zavedení pozitivního seznamu argumentují
tím, že seznam zakázaných živočichů by se měl významně rozšířit, protože podle nich většina
chovaných živočichů v zajetí trpí. Takový negativní seznam by však byl velmi dlouhý a
administrativně velice náročný. Kontrola jeho dodržování by byla těžko realizovatelná. Proto
navrhují pozitivní seznam, který by dovolil chovat pouze vyjmenované živočichy, kterých by
zbylo velice málo – a všechno ostatní by bylo zakázáno.