Jaký je současný stav přípravy "pozitivního seznamu" v EU?

Evropská komise vypsala 14.7.2023 tendr na zhotovitele studie vhodnosti a proveditelnosti
celoevropských pozitivních seznamů zvířat. Zájemci, kteří musí splnit celou řadu podmínek,
se mohli hlásit do 11. září. Evropská komise začala vyhodnocovat došlé nabídky. Po výběru
vítěze s ním Evropská komise podepíše smlouvu a teprve poté začne práce na samotné
studii. Podpis smlouvy se očekává do konce roku 2023.

Petr Roth, konzultant Teraristické společnosti Praha pro otázku zavedení pozitivních
seznamů zvířat v EU, kvituje to, že: „Vítěz tendru má předepsáno kontaktovat všechny
organizace a instituce, které jsme navrhli do českého adresáře. Je ostatně pozoruhodné, jak
málo členských zemí využilo této možnosti a nahlásilo své kontaktní adresy…“ Z České
republiky jsou najmenováni za Ministerstvo zemědělství MVDr. Eva Kaděrková a MVDr. Lucie
Beranová, Českou zemědělskou univeritu v Praze zastupuje Vladimír Vrabec Ph.D., za
chovatele exotického ptactva jsou nahlášeny dvě organizace: Český svaz chovatelů (ČSCH) a
Klub přátel exotického ptactva (KPEP), které zastupují Lubomír Tomiška a Jan Potůček,
Společnost chovatelů jedovatých hadů zastupuje Miroslav Dohnal, Teraristickou společnost
Praha (TSP) zastupuje Dr. Petr Kodym, Ph.D., ZOO Olomouc zastupuje Dr. Jan Pluháček, ZOO
Jihlava zastupuje Ing. Jan Vašák, Zoologickou zahradu a botanický park Ostrava zastupuje
Mgr. Jiří Novák, Zoologickou a botanickou zahradu Plzeň zastupuje Ing. Jiří Trávníček, ZOO
Na Hrádečku zastupuje Ing. Romana Albrecht- Lišková, Zoopark Chomutov zastupuje
Jaroslav Staněk.

Vybraný subjekt, který bude Evropskou komisí pověřen sestavením studie proveditelnosti
pozitivních seznamů zvířat pro celou EU, musí stanovit pravidla, podle kterých by se volily
druhy zvířat povolené pro zájmový chov v členských státech Unie.

Petr Roth na základě informací z Bruselu předpokládá, že vítězná společnost nezačne
na studii pracovat dříve než v lednu 2024. Právě během konzultací chtějí chovatelé zhotoviteli
studie předložit výsledek podpisové akce proti zavedení celoevropských pozitivních
seznamů. Nadále tak platí, že podpisová akce bude pokračovat minimálně až do konce
letošního roku.