Co může udělat každý organizovaný i neorganizovaný chovatel, nebo „jenom“ milovník zvířat?

Podrobně se seznámit s výše uvedenými informacemi a přečíst si zkrácenou reakci na zavedení
pozitivního seznamu, uvedenou v přiloženém „odmítavém stanovisku“.

V případě, že nesouhlasí se zavedením pozitivního seznamu, vyjádřit svůj nesouhlas podpisem na
přiloženém podpisovém archu.

Výsledky této podpisové akce budou na podzim předloženy zpracovatelům celoevropské studie jako
důkaz, že v České republice mají pozitivní seznamy „červenou stopku“.

Tímto vyzýváme všechny organizace chovatelů, ZOO, záchranné stanice, organizátory výstav, burz,
volno leteckých setkání chovatelů papoušků a ostatních společenských akcí s chovatelskou
tématikou, ale i jednotlivce, kteří se chtějí připojit k této akci a pomoci získávat podpisy pod
odmítavé stanovisko, aby si stáhli potřebné dokumenty uvedené níže a pomohli – jak věříme - dobré
věci.

Všechny, kdo se chtějí připojit, prosíme, aby se přihlásili k odběru dole v odkazu.

„Odmítavé stanovisko k zavedení pozitivních seznamů“, „podpisový arch“ a LOGO označující
podpisové místo, lze vytisknout na odkazu z menu.