Proč v České republice vznikly dvě podpisové akce?


Podpisový arch, označený logem logomale.JPG  , je součástí podpisové akce proti
pozitivním seznamům, zahájené skupinou chovatelů v červnu tohoto roku.
 
(http://www.pozitivniseznamy.cz) .

Účelem této podpisové akce je shromáždit podpisy prokazující, že čeští chovatelé i značná
část veřejnosti jsou proti paušálnímu zákazu chovatelství v EU, který prosazují zahraniční
aktivisté s pomocí zmanipulovaných a nepravdivých údajů. Podpisové archy budou podle
potřeby poskytnuty expertům Evropské komise i státním orgánům ČR jako argument proti
pozitivním seznamům. Nemají tedy konkrétního adresáta a jejich využití bude dlouhodobé.
Nejde o petici, i když forma podpisových archů odpovídá petičnímu zákonu.

Nezávisle na tom byla v září 2023 skupinou chovatelů spuštěna „Petice proti vzniku seznamu
živočichů a rostlin, které je povoleno držet v soukromém vlastnictví (tzv. „pozitivnímu
seznamu“)“, adresovaná Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

(https://portal.gov.cz/e-petice/429-petice-proti-vzniku-seznamu-zivocichu-ktere-je-povoleno-drzet-v-soukromem-vlastnictvi-tzv-pozitivnimu-seznamu).

Obě akce mají shodný cíl: zabránit likvidaci chovatelství v ČR i v Evropě. Každý, komu leží
tento cíl na srdci, může svým podpisem podpořit jednu z nich či obě. Organizátoři obou akcí
spolu komunikují a vzájemně se informují o vývoji situace. Obě akce jsou ostatně
prezentovány na stejné webové stránce Českého svazu chovatelů.

Váš podpis je důležitý a nezapadne, ať již bude na jednom či druhém podpisovém archu.