Kdo o vytvoření „pozitivního seznamu“ usiluje?

Navrhovateli pozitivního seznamu jsou zahraniční neziskové aktivistické organizace. Víme
především o třech z nich, které jsou nejaktivnější. Ty v roce 2020 sepsaly petice, jimiž
se obrátily na Evropský parlament a vyzvaly jej, aby pozitivní seznamy prosadil.

Organizace Eurogoup for Animals z Francie přišla s peticí č. 0697/2020 ve věci zoonotických
onemocnění (přenosu onemocnění ze zvířete na člověka) a regulace obchodování s
exotickými zvířaty v zájmovém chovu a jejich držení v EU. Organizace Dyrenes Beskkytelse z
Dánska předložila petici č. 0744/2020 o potřebě regulovat ze strany EU obchod s divokými
exotickými zvířaty pro chov v zájmových chovech. V petici č. 786/2020 požaduje třetí
organizace, Animal Advocacy and Protection (AAP) z Holandska, regulaci obchodování s
exotickými zvířaty v zájmovém chovu a jejich držení prostřednictvím sestavení seznamu
zvířat, jejichž chov je v EU povolený. Tyto společnosti představily v roce 2022 na semináři
s europoslanci v Bruselu již hotový návrh na vytvoření celounijního pozitivního seznamu zvířat
pro zájmový chov.

obrazek kdo usiluje.pngKniha aktivistů v rozsahu 80-ti stran popisuje právní stránku realizace

pozitivního seznamu.