Jaké jsou současné reakce jednotlivých zemí EU na zavedení „pozitivního seznamu“?

Některé státy EU již pozitivní seznam mají, i když se v každé zemi liší. Jsou to: Litva, Itálie,
Francie, Kypr, Lucembursko, Belgie, Nizozemsko, Malta a Slovinsko; mimo EU ještě Norsko.
Další státy takový seznam připravují: Německo, Rakousko, Španělsko, Irsko, Finsko, Švédsko,
Dánsko, Estonsko a Chorvatsko.

Touto problematikou se podrobně zabývá Jan Potůček na webu: www.ararauna.cz

Litva:

https://www.ararauna.cz/2023/03/jak-funguji-pozitivni-seznamy-zvirat-v-zemich-eu-kde-uz-plati-litva

Itálie:

https://www.ararauna.cz/2023/03/jak-funguji-pozitivni-seznamy-zvirat-v-zemich-eu-kde-uz-plati-italie

Francie:

https://www.ararauna.cz/2023/03/jak-funguji-pozitivni-seznamy-zvirat-v-zemich-eu-kde-uz-plati-francie

Kypr:

https://www.ararauna.cz/2023/02/jak-funguji-pozitivni-seznamy-zvirat-v-zemich-eu-kde-uz-plati-kypr

Lucembursko:

https://www.ararauna.cz/2023/02/jak-funguji-pozitivni-seznamy-zvirat-v-zemich-eu-kde-uz-plati-lucembursko

Belgie:

https://www.ararauna.cz/2023/02/jak-funguji-pozitivni-seznamy-zvirat-v-zemich-eu-kde-uz-plati-belgie

Nizozemsko:

https://www.ararauna.cz/2023/01/jak-funguji-pozitivni-seznamy-zvirat-v-zemich-eu-kde-uz-plati-nizozemsko

Slovinsko: Tento seznam byl zveřejněn 25.5.2023 a je v připomínkovém řízení. Ze všech zatím
zveřejněných seznamů je nejpodrobnější a má nejširší záběr.


https://www.ararauna.cz/2023/06/jak-funguji-pozitivni-seznamy-zvirat-v-zemich-eu-kde-uz-plati-slovinsko-chce-zakazat-ary-kakaduy-i-amazonany


Vznik celounijního pozitivního seznamu podporuje ještě  několik dalších států EU. Nutno však
dodat, že se jedná o státy, ve kterých je chovatelství na zcela jiné, nerozvinuté úrovni, takže
případný zákaz chovů se v nich téměř nikoho nedotkne.