Jaký postup přijala EU k návrhům na zavedení „pozitivního seznamu“?

 V květnu 2022 se aktivistům, bojujícím za zavedení pozitivních seznamů, podařilo přesvědčit
čtyři členské státy EU - Kypr, Litvu, Lucembursko a Maltu – aby na zasedání Rady EU pro
zemědělství a rybolov přednesly  dokument, v němž žádají zavést pozitivní seznamy (dále „PS“),
jednotné pro celou EU. Dokument na zasedání podpořilo dalších 14 členských států.
Rada EU potom uložila Evropské komisi, aby se pozitivními seznamy začala zabývat.

Evropská komise na to reagovala přijetím tzv. revidovaného akčního plánu CITES, který
schválila v listopadu 2022. V tomto závazném dokumentu se Evropské komisi ukládá:
„Prozkoumat potřebu, přidanou hodnotu a proveditelnost revize stávajících opatření nebo
vytvoření nových nástrojů pro omezení neudržitelného obchodu s volně žijícími a planě
rostoucími druhy (např. „pozitivní seznam“ druhů, jejichž exempláře odebrané z volné přírody
lze obchodovat a vlastnit jako zvířata v zájmovém chovu; veškerý obchod s volně žijícími a
planě rostoucími druhy pocházejícími z nezákonných zdrojů posuzovat jako trestnou činnost
nebo požadovat registraci všech živočichů a rostlin dovezených do EU)“
.

Evropská komise se tento úkol rozhodla vyřešit vypsáním celoevropského projektu, který by
zmapoval názory na potřebnost celoevropského pozitivního seznamu živočichů ve všech
státech EU. Pokud by tento projekt doložil potřebnost pozitivního seznamu, bude se muset
Evropská komise návrhem na zavedení pozitivního seznamu dále zabývat a naplnit ho.

Uvedený projekt se Evropská komise chystá vyhlásit v nejbližších měsících. Již v předstihu
si od členských států EU vyžádala seznam kontaktů jak na úřady, tak i na chovatele a jejich
organizace a zástupce. V ČR bude hlavním partnerem řešitelů projektu Ministerstvo
životního prostředí. To v květnu 2023 po vzájemné dohodě s chovateli odeslalo Evropské
komisi seznam kontaktů, v němž jsou zastoupeny i všechny naše významné chovatelské organizace.

Nezávisle na výše uvedených událostech na Radě EU a v Evropské komisi přijal Evropský
parlament „Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2022 o zlepšení právních
předpisů EU týkajících se volně žijících a exotických zvířat, která mají být chována jako zvířata
v zájmovém chovu v Evropské unii, prostřednictvím pozitivního seznamu EU
(2022/2809(RSP))“. V tomto usnesení, také podpořeném řadou členských států EU, se
objevují stejné formulace i stejné (pseudo)argumenty, jako v dokumentu Rady EU. Za oběma
dokumenty zjevně stojí stejné mezinárodní aktivistické organizace. Usnesení EP je však
pouze doporučující, zatímco zmíněný Akční plán, schválený Radou EU, je již závazný.