Jaké je stanovisko českých úřadů?

Problematika chovů živočichů se týká působnosti dvou ministerstev. Za welfare, veterinární péči,
ochranu zvířat proti týrání a evidenci chovů nebezpečných zvířat odpovídá Ministerstvo zemědělství.
Dovoz a obchodování s ohroženými druhy a naplňování nařízení EU o zákazech, vztahujících se k
invazním druhům, má na starosti Ministerstvo životního prostředí. Protože na úrovni EU se nyní
problematika pozitivních seznamů dostala do působnosti oddělení CITES Evropské komise, které je
součástí Generálního ředitelství pro životní prostředí, národním partnerem Evropské komise je nyní
MŽP.

V dubnu a květnu 2023 proběhla jednání zástupců chovatelů s oběma ministerstvy. Jejich
představitelé potvrdili, že pozitivní seznamy nepovažují za potřebné. Podle nich jsou stávající
legislativa česká i na úrovni EU naprosto dostatečné, a žádné plošné zákazy nepodpoří. Tento postoj
budou tlumočit i na mezinárodních jednáních.